1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

10.03.2017 г. - ИНП:00012-ООП-17-20 - Инженеринг – проектиране,изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор по две обособени позиции, както следва:

PDFПечатЕ-поща

Дата на създаване: 10.03.2017 г.
Дата на публикуване: 10.03.2017 г.

Идентификационен номер на преписка: 00012-ООП-17-20

Събиране на оферти с обява по реда на чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет:

„Инженеринг – проектиране,изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор по две обособени позиции, както следва:
Обособена позиция № 1: “Основен ремонт тротоарна настилка от юг и север бул. „България“ от  пл. „3 – ти март“ до ул. „29 – ти юни““
Обособена позиция № 2: „Благоустрояване на двор към помощна сграда ОУ „Л. Каравелов“, гр.Попово""


ОБЯВА
(публикуван на: 10.03.2017 г. 22:14 ч.)

ДОКУМЕНТАЦИЯ
(публикуван на: 10.03.2017 г. 22:14 ч.)


ИНФОРМАЦИЯ за удължаване срока за получаване на оферти
(публикуван на: 28.03.2017 г. 22:43 ч.)


ПРОТОКОЛ 1
(публикуван на: 11.09.2017 г. 15:09 ч.)


ДОГОВОРИ ОП 1 и ОП2
(публикуван на: 16.10.2017 г. 12:49 ч.)

======================================================================================================


placeholder