1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

16.03.2017 г. - ИНП:00012-ООП-17-22 - Извършване на ангажимент за договорени процедури за проверка на изпълнението на дейностите и отчитането на разходите (одит) по проект „Подобряване на образователната инфраструктура на Професионална гимназия по селско

PDFПечатЕ-поща

Дата на създаване: 16.03.2017 г.
Дата на публикуване: 16.03.2017 г.

Идентификационен номер на преписка: 00012-ООП-17-22

Събиране на оферти с обява по реда на чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет:

„Извършване на ангажимент за договорени процедури за проверка на изпълнението на дейностите и отчитането на разходите (одит) по проект „Подобряване на образователната инфраструктура на Професионална гимназия по селско стопанство „Никола Пушкаров” гр. Попово” - договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-3.002-0037-C01 по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа за професионалните училища в Република България“, финансиран от оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР"


ОБЯВА
(публикуван на: 16.03.2017 г. 17:11 ч.)

ДОКУМЕНТАЦИЯ
(публикуван на: 16.03.2017 г. 17:11 ч.)


ИНФОРМАЦИЯ за удължаване срока за получаване на оферти
(публикуван на: 29.03.2017 г. 22:59 ч.)


ПРОТОКОЛ 1
(публикуван на: 30.05.2017 г. 17:44 ч.)


ПРОТОКОЛИ
(публикуван на: 13.07.2017 г. 16:12 ч.)


ДОГОВОР
(публикуван на: 23.08.2017 г. 18:13 ч.)

======================================================================================================


placeholder