1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

16.03.2017 г. - ИНП:00012-ООП-17-21 - Изпълнение на мерки за публичност, визуализация и информиране на целевите групи по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-3.002-0037-C01 по проект „Подобряване на образователната инфраструктура на Профе

PDFПечатЕ-поща

Дата на създаване: 16.03.2017 г.
Дата на публикуване: 16.03.2017 г.

Идентификационен номер на преписка: 00012-ООП-17-21

Събиране на оферти с обява по реда на чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет:

„Изпълнение на мерки за публичност, визуализация и информиране на целевите групи по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-3.002-0037-C01 по проект „Подобряване на образователната инфраструктура на Професионална гимназия по селско стопанство „Никола Пушкаров” гр. Попово”; по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа за професионалните училища в Република България”, финансиран от оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР” по две обособени позиции:
Обособена позиция № 1: „Организиране на информационни събития, публикации в местна преса и изработка и доставка на 1 бр. билборд и 4 бр. информационни табели”
Обособена позиция № 2: „Дизайн, изработка и доставка листовки, рекламни чанти и тефтери”"


ОБЯВА
(публикуван на: 16.03.2017 г. 17:11 ч.)

ДОКУМЕНТАЦИЯ
(публикуван на: 16.03.2017 г. 17:12 ч.)


ПРОТОКОЛИ
(публикуван на: 23.05.2017 г. 17:13 ч.)


ДОГОВОР ОП1
(публикуван на: 15.06.2017 г. 16:52 ч.)


ДОГОВОР ОП2
(публикуван на: 15.06.2017 г. 16:52 ч.)

======================================================================================================


placeholder