1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

29.03.2017 г. - ИНП:00012-ООП-17-25 - Инженеринг – проектиране, вкл. упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР: “Основен ремонт покриви на обществени сгради на територията на Община Попово“ по три обособени позиции, както следва:

PDFПечатЕ-поща

Дата на създаване: 29.03.2017 г.
Дата на публикуване: 29.03.2017 г.

Идентификационен номер на преписка: 00012-ООП-17-25

Събиране на оферти с обява по реда на чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет:

„Инженеринг – проектиране, вкл. упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР: “Основен ремонт покриви на обществени сгради на територията на Община Попово“ по три обособени позиции, както следва:
Обособена позиция 1: Основен ремонт на покрив на кметство с. Светлен
Обособена позиция 2: Основен ремонт на Народно читалище „ Христо Смирненски – 1903” с. Априлово
Обособена позиция 3: Основен ремонт покрив на Народно читалище „Люба Велич – 1905” с. Славяново“"


ОБЯВА
(публикуван на: 29.03.2017 г. 22:58 ч.)

ДОКУМЕНТАЦИЯ
(публикуван на: 29.03.2017 г. 22:58 ч.)


ИНФОРМАЦИЯ за удължаване срока за получаване на оферти
(публикуван на: 18.04.2017 г. 15:20 ч.)


ПРОТОКОЛ
(публикуван на: 18.05.2017 г. 19:29 ч.)


ПРОТОКОЛИ
(публикуван на: 21.06.2017 г. 17:26 ч.)


ДОГОВОРИ
(публикуван на: 05.09.2017 г. 16:09 ч.)

======================================================================================================


placeholder