1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

30.10.2017 г. - ИНП:00012-ООП-17-3010 - Инженеринг – проектиране, вкл. упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР на обекти: „Основен ремонт на Народно читалище „ Христо Смирненски – 1903” с. Априлово“ и „Основен ремонт покрив на Народно читалище

PDFПечатЕ-поща

Дата на създаване: 30.10.2017 г.
Дата на публикуване: 30.10.2017 г.

Идентификационен номер на преписка: 00012-ООП-17-3010

Покана по реда на чл. 191, ал. 1, т. 3 от ЗОП с предмет:

„Инженеринг – проектиране, вкл. упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР на обекти: „Основен ремонт на Народно читалище „ Христо Смирненски – 1903” с. Априлово“ и „Основен ремонт покрив на Народно читалище „Люба Велич – 1905” с. Славяново““ПОКАНА
(публикуван на: 30.10.2017 г. 18:25 ч.)

ПРОТОКОЛ
(публикуван на: 08.11.2017 г. 16:37 ч.)


ДОГОВОР
(публикуван на: 15.11.2017 г. 16:56 ч.)

======================================================================================================


placeholder