1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

17.05.2018 г. - ИНП: 00012-ООП-18-1 - Изготвяне на доклад за съответствие на инвестиционни проекти и упражняване на строителен надзор на 4 обекта

PDFПечатЕ-поща

Дата на създаване: 17.05.2018 г.
Дата на публикуване: 17.05.2018 г.

Идентификационен номер на преписка: 00012-ООП-18-1

Обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет:

„Изготвяне на доклад за съответствие на инвестиционни проекти и упражняване на строителен надзор на 4 обекта“


ОБЯВА
(публикуван на: 17.05.2018 г. 17:43 ч.)

ДОКУМЕНТАЦИЯ
(публикуван на: 17.05.2018 г. 17:43 ч.)


ПРОТОКОЛ 1
(публикуван на: 05.06.2018 г. 16:31 ч.)


ПРОТОКОЛИ 2 и 3
(публикуван на: 20.06.2018 г. 17:33 ч.)


ДОГОВОР
(публикуван на: 11.07.2018 г. 16:53 ч.)

======================================================================================================


placeholder