1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

18.12.2018 г. - ИНП: 00012-ООП-18-7 - Инженеринг- проектиране и авторски надзор на основна и довеждаща инфраструктура, СМР на основна и довеждаща инфраструктура на площадка за третиране на смесено събрани битови отпадъци в община Попово

PDFПечатЕ-поща

Дата на създаване: 18.12.2018 г.
Дата на публикуване: 18.12.2018 г.

Идентификационен номер на преписка: 00012-ООП-18-7

Обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет:

„Инженеринг- проектиране и авторски надзор на основна и довеждаща инфраструктура, СМР на основна и довеждаща инфраструктура на площадка за третиране на смесено събрани битови отпадъци в община Попово“


ОБЯВА
(публикуван на: 18.12.2018 г. 18:45 ч.)

ДОКУМЕНТАЦИЯ
(публикуван на: 18.12.2018 г. 18:45 ч.)


ИНФОРМАЦИЯ за удължаване срока за приемане на оферти
(публикуван на: 03.01.2019 г. 12:13 ч.)


ПРОТОКОЛ
(публикуван на: 23.01.2019 г. 17:12 ч.)


ДОГОВОР
(публикуван на: 11.03.2019 г. 17:10 ч.)

======================================================================================================


placeholder