1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

04.02.2019 г. - ИНП: 00012-ООП-19-1 - Извършване текущ ремонт на асфалтови настилки на територията на община Попово и републиканска пътна мрежа в чертите на град Попово” по две обособени позиции:

PDFПечатЕ-поща

Дата на създаване: 04.02.2019 г.
Дата на публикуване: 04.02.2019 г.

Идентификационен номер на преписка: 00012-ООП-19-1

Обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет:

„Извършване текущ ремонт на асфалтови настилки на територията на община Попово и републиканска пътна мрежа в чертите на град Попово” по две обособени позиции:

Обособена позиция 1: Текущ ремонт на асфалтови настилки на територията на община Попово;

Обособена позиция 2: Текущ ремонт на републиканска пътна мрежа в чертите на гр. Попово


ОБЯВА
(публикуван на: 04.02.2019 г. 17:09 ч.)

ДОКУМЕНТАЦИЯ
(публикуван на: 04.02.2019 г. 17:09 ч.)


Информацията за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти
(публикуван на: 19.02.2019 г. 17:15 ч.)


ПРОТОКОЛ
(публикуван на: 28.02.2019 г. 16:10 ч.)


ДОГОВОРИ
(публикуван на: 12.03.2019 г. 15:58 ч.)

======================================================================================================


placeholder