1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

17.05.2019 г. - ИНП: 00012-ООП-19-3 - „Анализиране на добри практики и иновативни подходи (социални иновации) между партньорите, в изпълнение на Проект „Създаване на социален информационен портал и партньорска мрежа за трансфер на иновативни практики с ц

PDFПечатЕ-поща

Дата на създаване: 17.05.2019 г.
Дата на публикуване: 17.05.2019 г.
Уникален номер в Регистъра на АОП: 00012-ООП-19-3
Идентификационен номер на преписка: 00012-ООП-19-3

Обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет:

„Анализиране на добри практики и иновативни подходи (социални иновации) между партньорите, в изпълнение на Проект „Създаване на социален информационен портал и партньорска мрежа за трансфер на иновативни практики с цел информация и възможности за осигуряване на „зелени работни места“ в областта на пазара на труда на младите хора“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, процедура BG05M9OP001-4.003 “Транснационални партньорства“


ОБЯВА
(публикуван на: 17.05.2019 г. 16:42 ч.)


ДОКУМЕНТАЦИЯ
(публикуван на: 17.05.2019 г. 16:42 ч.)


ИНФОРМАЦИЯ за удължаване срока за получаване на оферти
(публикуван на: 28.05.2019 г. 13:56 ч.)


ПРОТОКОЛ
(публикуван на: 21.06.2019 г. 14:33 ч.)


ДОГОВОР
(публикуван на: 17.07.2019 г. 17:18 ч.)

======================================================================================================


placeholder