1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

19.06.2019 г. - ИНП: 00012-ООП-19-4 - Строителство по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1, б. „а“ и раздел 45, група 45.5, клас 45.50 от Приложение № 1 към него от ЗОП, код по CPV 45500000 (Услуги по даване под наем на строителни машини и оборудване с оператор)

PDFПечатЕ-поща

Дата на създаване: 19.06.2019 г.
Дата на публикуване: 19.06.2019 г.
Уникален номер в Регистъра на АОП: 00012-ООП-19-4
Идентификационен номер на преписка: 00012-ООП-19-4

Обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет:

„Строителство по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1, б. „а“ и раздел 45, група 45.5, клас 45.50 от Приложение № 1 към него от ЗОП, код по CPV 45500000 (Услуги по даване под наем на строителни машини и оборудване с оператор), в съответствие с конкретно възложена от Възложителя задача“


ОБЯВА
(публикуван на: 19.06.2019 г. 16:47 ч.)


ДОКУМЕНТАЦИЯ
(публикуван на: 19.06.2019 г. 16:47 ч.)


ИНФОРМАЦИЯ за удължаване срока за подаване на оферти
(публикуван на: 01.07.2019 г. 23:07 ч.)


ПРОТОКОЛ
(публикуван на: 17.07.2019 г. 17:17 ч.)


ДОГОВОР
(публикуван на: 19.07.2019 г. 16:18 ч.)

======================================================================================================


placeholder