1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Пазарни консултации

Филтриране по заглавие 

Показване на № 

Заглавие на статията
1 11.06.2020 г. - ИНП: 00012-ППК-20-2 - Предоставяне на консултантски услуги, свързани с управлението на проект: "Осигуряване на достъпна среда в обществена сграда, в която се предоставят услуги за населението то Дирекция "Социално подпомагане" гр. Попово
2 11.06.2020 г. - ИНП: 00012-ППК-20-1 - Осъществяване на строителен надзор по проект: "Осигуряване на достъпна среда в обществена сграда, в която се предоставят услуги за населението то Дирекция "Социално подпомагане" гр. Попово и Дирекция "Бюро по труда" г
3 17.07.2019 г. - ИНП: 00012-ППК-19-2 - Предоставяне на консултантски услуги по проект "Реконструкция на южна трибуна (сектор В) в Спортен комплекс - парк „Градска градина”, гр. Попово"
4 17.07.2019 г. - ИНП: 00012-ППК-19-1 - Осъществяване на строителен надзор по проект "Реконструкция на южна трибуна (сектор В) в Спортен комплекс - парк „Градска градина”, гр. Попово"
5 10.07.2018 г. - ИНП: 00012-ППК-18-5 - Реконструкция на южна трибуна (сектор В) в Спортен комплекс - парк „Градска градина”, гр. Попово
6 10.07.2018 г. - ИНП: 00012-ППК-18-4 - Осигуряване на достъпна среда в обществена сграда, в която се предоставят услуги за населението от Дирекция "Социално подпомагане" гр. Попово и Дирекция "Бюро по труда" гр. Попово
7 13.06.2018 г. - ИНП: 00012-ППК-18-3 - Ремонт на крайречен парк в кв. 104, УПИ VIII и кв.103, УПИ II от пл. “Александър Стамболийски” до ул. „Хан Аспарух”, ЛОТ 1, II етап - гр. Попово
8 13.06.2018 г. - ИНП: 00012-ППК-18-2 - Оборудване и обзавеждане на Професионална гимназия по селско стопанство “Никола Пушкаров” - гр. Попово, като част от общинската образователна инфраструктура с местно значение
9 13.06.2018 г. - ИНП: 00012-ППК-18-1 - Изграждане и оборудване на спортна площадка в ж.к. Младост - град Попово

placeholder