1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Решения на ОбС от 2022 г. (254-375)

PDFПечатЕ-поща

ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА СЕСИЯ (27.01.2022 г.)

Решение 254 Решение 258 Решение 262 Решение 266
Решение 255 Решение 259 Решение 263 Решение 267
Решение 256 Решение 260 Решение 264
Решение 257 Решение 261 Решение 265


ДВАДЕСЕТ И СЕДМА СЕСИЯ (24.02.2022 г.)

Решение 268 Решение 271 Решение 274 Решение 277
Решение 269 Решение 272 Решение 275
Решение 270 Решение 273 Решение 276


ДВАДЕСЕТ И ОСМА СЕСИЯ (31.03.2022 г.)

Решение 278 Решение 282 Решение 286 Решение 290
Решение 279 Решение 283 Решение 287
Решение 280 Решение 284 Решение 288
Решение 281 Решение 285 Решение 289


ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТА СЕСИЯ (21.04.2022 г.)

Решение 291 Решение 293 Решение 295 Решение 297
Решение 292 Решение 294 Решение 296 Решение 298ТРИДЕСЕТА СЕСИЯ (26.05.2022 г.)

Решение 299 Решение 302 Решение 305 Решение 308
Решение 300 Решение 303 Решение 306 Решение 309
Решение 301 Решение 304 Решение 307 Решение 310


ТРИДЕСЕТ И ВТОРА СЕСИЯ (30.06.2022 г.)

Решение 313 Решение 315 Решение 317 Решение 319
Решение 314 Решение 316 Решение 318 Решение 320


ТРИДЕСЕТ И ТРЕТА СЕСИЯ (28.07.2022 г.)

Решение 321 Решение 323 Решение 325 Решение 327
Решение 322 Решение 324 Решение 326 Решение 328ТРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА СЕСИЯ (29.09.2022 г.)

Решение 329 Решение 334 Решение 339 Решение 344
Решение 330 Решение 335 Решение 340 Решение 345
Решение 331 Решение 336 Решение 341 Решение 346
Решение 332 Решение 337 Решение 342
Решение 333 Решение 338 Решение 343ТРИДЕСЕТ И ПЕТА СЕСИЯ (27.10.2022 г.)

Решение 347 Решение 349 Решение 351 Решение 353
Решение 348 Решение 350 Решение 352 Решение 354


ТРИДЕСЕТ И ШЕСТА СЕСИЯ (24.11.2022 г.)

Решение 355 Решение 358 Решение 361
Решение 356 Решение 359 Решение 362
Решение 357 Решение 360 Решение 363


ТРИДЕСЕТ И СЕДМА СЕСИЯ (20.12.2022 г.)

Решение 364 Решение 367 Решение 370 Решение 373
Решение 365 Решение 368 Решение 371 Решение 374
Решение 366 Решение 369 Решение 372 Решение 375
placeholder