1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Проекти в процес на изпълнение

Филтриране по заглавие 

Показване на № 

Заглавие на статията Посещения
1 Обособяване на детски кът в подкрепа на родители, работещи в общинска администрация Попово 548
2 Подобряване на енергийната ефективност на 3 жилищни сгради в гр. Попово 1408
3 Подобряване на административния капацитет на Община Попово с цел реализация на проекти по приоритетна ос 2 на ОП "Региони в растеж 2014-2020" за подкрепа на енергийната ефективност в гр. Попово. 1790
4 "Подобряване на образователната инфраструктура на Професионална гимназия по селско стопанство "Никола Пушкаров" гр. Попово" Договор БФП № BG16RFOP001-3.002-0037-C01 по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа 2325
5 Подобряване на енергийната ефективност на 11 броя жилищни сгради в гр. Попово” Договор БФП № BG16RFOP001-2.001-0151-C02 по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони.“, финанс 2395
6 Подобряване на енергийната ефективност на 8 броя жилищни сгради в гр. Попово” по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони.“, финансиран от оперативна програма „Региони в раст 2192
7 Подобряване на енергийната ефективност на обществените сгради в гр. Попово; по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони.“, финансиран от оперативна програма „Региони в растеж 2515
8 Подобряване на енергийната ефективност на 3 броя жилищни сгради в гр. Попово” по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони.“, финансиран от оперативна програма „Региони в раст 2181
9 Обновяване на публичната инфраструктура чрез повишаване енергийната ефективност на обществени сгради, предоставящи административни и културни услуги за устойчиво развитие на гр. Попово" по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RF 2370

placeholder