1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Система за Експресно Мнение за Качеството на Обслужване (СЕМКО) на гражданите

PDFПечатЕ-пощаПроект “Община Попово – модерна администрация в услуга на гражданите и бизнеса”
Договор №A-09-31-32-C/12.06.2009 г.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския Социален фонд

СЕМКО е система, която събира, регистрира, обработва и довежда до заинтересованите страни степента на удовлетвореност на клиента относно получената услуга.

СЕМКО е акроним на Система за Експресно Мнение за Качеството на Обслужване. В основата са устройство, чрез което клиентите оценяват получената услуга; управляващ софтуер за събиране, обработване и съхраняване на информацията; и набор от инструменти за визуализация и анализ (справки) на резултатите.

Информацията от оценките на клиентите се визуализира в реално време чрез уеб базирани справки.

Целта на СЕМКО е да публикува Вашата оценка за качеството на административното обслужване, увеличавайки прозрачността на административния процес и спомагайки за непрекъснатото му усъвършенстване.

Удовлетвореността на гражданите е от първостепенна важност за нас и нашият стремеж е да Ви предоставим по-бързо, компетентно и фокусирано към клиента обслужване. Помогнете ни, като изкажете вашето мнение след получаването на административна услуга в Информационният център за обслужване на гражданите в Община Попово!

Справка от системата СЕМКО може да направите тук: Деловодна справка

 

 

 

placeholder