1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Харта на клиента

PDFПечатЕ-поща

Настоящата Харта на клиента на административни услуги, предоставяни от общинска администрация Попово, е създадена въз основа на Стратегията за модернизиране на държавната администрация – от присъединяване към интегриране, приета с Решение № 465 на Министерски съвет от 09.07.2002 г., и Плана за изпълнение на Стратегията, приет с Решение № 671 на Министерски съвет от 2003 г. Хартата не е юридически документ и не създава юридически права и задължения.

Общинска администрация Попово е разработила и внедрила система за управление на качеството в съответствие със стандарт ISO 9001:2008. В резултат на провежданата политика и на ефективно действащата система по управление на качеството, общинската администрация се стреми към постоянно усъвършенстване и подобряване на качеството на работа във връзка с административното обслужване.

ХАРТА на клиента на административни услуги, предоставяни от общинска администрация Попово - 29.04.2010 г.

placeholder