1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

20.07.2018 г. - ИНП: 00012-2018-0009 - “Доставка чрез покупка на хранителни продукти за нуждите на бюджетните звена на Община Попово”, по обособени 5 (пет) позиции

PDFПечатЕ-поща

Дата на създаване: 20.07.2018 г.
Дата на публикуване: 20.07.2018 г.
Уникален номер в Регистъра на АОП: 00012-2018-0009
Идентификационен номер на преписка: 00012-2018-0009

Открита процедура по реда на ЗОП с предмет:

“Доставка чрез покупка на хранителни продукти за нуждите на бюджетните звена на Община Попово”, по обособени 5 (пет) позиции“


РЕШЕНИЕ
(публикуван на: 20.07.2018 г. 16:00 ч.)

ОБЯВЛЕНИЕ
(публикуван на: 20.07.2018 г. 16:00 ч.)


ДОКУМЕНТАЦИЯ
(публикуван на: 20.07.2018 г. 16:00 ч.)


РАЗЯСНЕНИЕ
(публикуван на: 16.08.2018 г. 23:38 ч.)


СЪОБЩЕНИЕ
(публикуван на: 29.08.2018 г. 17:39 ч.)


ПРОТОКОЛИ
(публикуван на: 20.09.2018 г. 16:51 ч.)


ДОКЛАД
(публикуван на: 20.09.2018 г. 16:51 ч.)


РЕШЕНИЕ за класиране
(публикуван на: 20.09.2018 г. 16:52 ч.)


ОБЯВЛЕНИЕ за възложена поръчка
(публикуван на: 13.11.2018 г. 17:24 ч.)


ДОГОВОРИ
(публикуван на: 13.11.2018 г. 17:25 ч.)


ОБЯВЛЕНИЕ за приключване на договор - ОП3
(публикуван на: 16.12.2020 г. 17:32 ч.)


ОБЯВЛЕНИЕ за приключване на договор - ОП4
(публикуван на: 08.02.2021 г. 16:22 ч.)


ОБЯВЛЕНИЕ за приключване на договор - ОП1
(публикуван на: 23.02.2021 г. 15:48 ч.)


ОБЯВЛЕНИЕ за приключване на договор - ОП2
(публикуван на: 23.02.2021 г. 15:48 ч.)


ОБЯВЛЕНИЕ за приключване на договор - ОП5
(публикуван на: 23.02.2021 г. 15:48 ч.)

======================================================================================================


placeholder