1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

19.10.2018 г. - ИНП: 00012-2018-0012 - „РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ОСНОВНАТА ТРАНСПОРТНО-КОМУНИКАЦИОННА МРЕЖА В Ж.К. „МЛАДОСТ“ 1-2 И ПРИЛЕЖАЩАТА ПЪРВОСТЕПЕННА (ОБСЛУЖВАЩА) УЛИЦА ЗА КОМПЛЕКСА УЛ. „БОЛНИЧНА“ – ГР. ПОПОВО – ЗА ЧАСТ ЕЛЕКТРО

PDFПечатЕ-поща

Дата на създаване: 19.10.2018 г.
Дата на публикуване: 19.10.2018 г.
Уникален номер в Регистъра на АОП: 00012-2018-0012
Идентификационен номер на преписка: 00012-2018-0012

Открита процедура с предмет:

„РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ОСНОВНАТА ТРАНСПОРТНО-КОМУНИКАЦИОННА МРЕЖА В Ж.К. „МЛАДОСТ“ 1-2 И ПРИЛЕЖАЩАТА ПЪРВОСТЕПЕННА (ОБСЛУЖВАЩА) УЛИЦА ЗА КОМПЛЕКСА УЛ. „БОЛНИЧНА“ – ГР. ПОПОВО – ЗА ЧАСТ ЕЛЕКТРО“


РЕШЕНИЕ
(публикуван на: 19.10.2018 г. 16:45 ч.)

ОБЯВЛЕНИЕ
(публикуван на: 19.10.2018 г. 16:45 ч.)


ДОКУМЕНТАЦИЯ
(публикуван на: 19.10.2018 г. 16:46 ч.)


СЪОБЩЕНИЕ
(публикуван на: 06.12.2018 г. 16:55 ч.)


ПРОТОКОЛИ
(публикуван на: 17.12.2018 г. 12:46 ч.)


ДОКЛАД
(публикуван на: 17.12.2018 г. 12:45 ч.)


РЕШЕНИЕ за класиране
(публикуван на: 17.12.2018 г. 12:46 ч.)


ОБЯВЛЕНИЕ за възложена поръчка
(публикуван на: 22.01.2019 г. 16:52 ч.)


ДОГОВОР
(публикуван на: 22.01.2019 г. 16:52 ч.)


ОБЯВЛЕНИЕ за приключване на договор
(публикуван на: 09.11.2021 г. 18:23 ч.)

======================================================================================================


placeholder