1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

03.06.2019 г. - ИНП: 00012-2019-0007 - ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ - ПРОЕКТИРАНЕ, АВТОРСКИ НАДЗОР И СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ, ВЪВ ВРЪЗКА С ВНЕДРЯВАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В (ТРИ) ЖИЛИЩНИ СГРАДИ ПО ОП "РЕГИОНИ В РАСТЕЖ" 2014-2020

PDFПечатЕ-поща

Дата на създаване: 03.06.2019 г.
Дата на публикуване: 03.06.2019 г.
Уникален номер в Регистъра на АОП: 00012-2019-0007
Идентификационен номер на преписка: 00012-2019-0007

Публично състезание по реда на ЗОП с предмет:

„ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ - ПРОЕКТИРАНЕ, АВТОРСКИ НАДЗОР И СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ, ВЪВ ВРЪЗКА С ВНЕДРЯВАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В (ТРИ) ЖИЛИЩНИ СГРАДИ ПО ОП "РЕГИОНИ В РАСТЕЖ" 2014-2020, ПРИОРИТЕТНА ОС 2 "„ПОДКРЕПА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В ОПОРНИ ЦЕНТРОВЕ В ПЕРИФЕРНИТЕ РАЙОНИ-2“ ЗА 3 (ТРИ) ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ”


РЕШЕНИЕ
(публикуван на: 03.06.2019 г. 17:59 ч.)

ОБЯВЛЕНИЕ
(публикуван на: 03.06.2019 г. 17:59 ч.)


ДОКУМЕНТАЦИЯ
(публикуван на: 03.06.2019 г. 17:59 ч.)


РАЗЯСНЕНИЕ 1
(публикуван на: 11.06.2019 г. 17:42 ч.)


РАЗЯСНЕНИЕ 2
(публикуван на: 14.06.2019 г. 20:04 ч.)


РАЗЯСНЕНИЕ 3
(публикуван на: 21.06.2019 г. 14:32 ч.)


ПРОТОКОЛ
(публикуван на: 19.07.2019 г. 16:17 ч.)


СЪОБЩЕНИЕ
(публикуван на: 05.08.2019 г. 14:01 ч.)


ПРОТОКОЛИ
(публикуван на: 12.08.2019 г. 15:12 ч.)


ДОКЛАД
(публикуван на: 12.08.2019 г. 15:13 ч.)


РЕШЕНИЕ за класиране
(публикуван на: 12.08.2019 г. 15:13 ч.)


СЪОБЩЕНИЕ
(публикуван на: 30.08.2019 г. 17:35 ч.)


ОБЯВЛЕНИЕ за възложена поръчка
(публикуван на: 18.10.2019 г. 16:45 ч.)


ДОГОВОРИ
(публикуван на: 18.10.2019 г. 16:46 ч.)


ОБЯВЛЕНИЕ  за приключване на договор по ОП1
(публикуван на: 29.07.2020 г. 16:59 ч.)


ОБЯВЛЕНИЕ  за приключване на договор по ОП2
(публикуван на: 29.07.2020 г. 16:59 ч.)


ОБЯВЛЕНИЕ  за приключване на договор по ОП3
(публикуван на: 24.08.2020 г. 17:43 ч.)

======================================================================================================


placeholder