1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Публични покани

Филтриране по заглавие 

Показване на № 

Заглавие на статията
1 11.03.2016 г. - ИНП:9051186 - Извършване текущ ремонт на асфалтови настилки по улици в гр. Попово, републиканска пътна мрежа в рамките на град Попово
2 29.02.2016 г. - ИНП:9050904 - Премахване на освидетелствана за събаряне сграда, находяща се в с. Глогинка, община Попово
3 06.01.2016 г. - ИНП:9049386 - Обследване и изготвяне на технически паспорти и обследване за енергийна ефективност, на многофамилни жилищни сгради на територията на гр. Попово във връзка с ОПРР 2014-2020г., Приоритетна ос 2: „Подкрепа за енергийна ефективн
4 10.12.2015 г. - ИНП:9048873 - Доставка на строителни материали за нуждите на община Попово и бюджетните звена
5 09.12.2015 г. - ИНП:9048780 - Доставка на ел. материали и радиочасти за нуждите на община Попово и бюджетните звена
6 09.12.2015 г. - ИНП:9048779 - Доставка на резервни части и консумативи за моторни инструменти
7 04.12.2015 г. - ИНП:9037166 - Извършване на застрахователни услуги за нуждите на общинска администрация гр. Попово и звената към нея”, по 4 (четири) обособени позиции
8 10.08.2015 г. - ИНП:9044690 - Часовник за часовникова кула към НЧ „Св.Св. Кирил и Методий" - гр.Попово
9 26.06.2015 г. - ИНП:9043219 - Часовник за часовникова кула към НЧ „Св.Св. Кирил и Методий" - гр.Попово
10 22.05.2015 г. - ИНП:9042040 - Извършване текущ ремонт на асфалтови настилки по улици в села от община Попово
11 28.04.2015 г. - ИНП:9041288 - Доставка на канцеларски материали за нуждите на община Попово и бюджетните звена
12 24.03.2015 г. - ИНП:9040114- Доставка, чрез покупка на нови и употребявани автомобили за нуждите на община Попово
13 20.03.2015 г. - ИНП:9040003 - Изработване на технически проект за „Рехабилитация на улица ”Фотинова”” град Попово
14 27.02.2015 г. - ИНП:9039336 - Извършване текущ ремонт на асфалтови настилки по улици на територията на гр. Попово
15 23.01.2015 г. - ИНП:9038272 - Доставка на канцеларски материали за нуждите на община Попово и бюджетните звена
16 08.01.2015 г. - ИНП:9037868 - Доставка на строителни материали за нуждите на община Попово и бюджетните звена
17 08.01.2015 г. - ИНП:9037867 - Доставка на резервни части и консумативи за моторни инструменти
18 06.01.2015 г. - ИНП:9037802 - Доставка на канцеларски материали за нуждите на община Попово и бюджетните звена - ПРЕКРАТЕНА!!!
19 15.12.2014 г. - ИНП:9037474 - Популяризиране на материалното и нематериалното културно наследство чрез монтаж на външна реклама и възстановка на най- големия християнски празник Великден в Попово
20 08.12.2014 г. - ИНП:9037166 - Извършване на застрахователни услуги за нуждите на общинска администрация гр. Попово и звената към нея”, по 4 (четири) обособени позиции
21 08.12.2014 г. - ИНП:9037165 - Доставка на ел. материали и радиочасти за нуждите на община Попово и бюджетните звена
22 18.11.2014 г. - ИНП:9036168 - Основен ремонт на покрив Музикална школа
23 28.10.2014 г. - ИНП:9035272 - Дейности за информация и публичност за проект: „Компетентни служители – модерна Общинска администрация Попово”
24 30.09.2014 г. - Саниране на спортна зала „Т.Янев” гр.Попово-ІІ етап
25 14.04.2014 г. - Основен ремонт на сгради собственост на община Попово
26 14.03.2014 г. - Извършване текущ ремонт на асфалтови настилки по улици на територията на гр. Попово
27 Избор на изпълнител за провеждане на чуждоезикови и други специализирани обучения
28 Доставка на строителни материали за нуждите на общинска администрация – Община Попово и бюджетните звена към нея
29 Избор на изпълнител за разработване и въвеждане на правила за мониторинг, контрол и последваща оценка на общинските политики за устойчиво развитие, разработване на стратегически документи, провеждане на съпътстващо обучение, свързано с въведените правила
30 Закупуване на специализиран автомобил за нуждите на потребителите на социални услуги настанени в звеното – специализиран автомобил (8+1) места с монтирана платформа за инвалидни колички
31 Провеждане на въвеждащо обучение за персонала в ЦНСТ с. Медовина
32 Провеждане на въвеждащо обучение за персонала в ЦНСТ с. Медовина - ПРЕКРАТЕНА!!!
33 Изготвяне на техническа документация за обновяване на улични настилки в гр. Попово
34 Избор на изпълнител за СМР по проект „Саниране и подобряване на спортна зала „Тодор Янев“ - гр. Попово”
35 Подготовка на тръжна документация за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП за избор на изпълнител за СМР по проект „Саниране и подобряване спортна зала „Тодор Янев - гр. Попово”
36 Доставка на компютри за Община Попово по две обособени позиции

placeholder