1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Бюджет на общината

PDFПечатЕ-поща

Отчет за изпълнение на бюджета, ИБСФ и чужди средства за месец 12/2023 г.

Отчет за изпълнение на бюджета, ИБСФ и чужди средства за месец 11/2023 г.

Отчет за изпълнение на бюджета, ИБСФ и чужди средства за месец 10/2023 г.

Отчет за изпълнение на бюджета - тримесечен към 30.09.2023 г.

Отчет за изпълнение на бюджета, ИБСФ и чужди средства за месец 09/2023 г.

Отчет за изпълнение на бюджета, ИБСФ и чужди средства за месец 08/2023 г.

Отчет за изпълнение на бюджета, ИБСФ и чужди средства за месец 07/2023 г.

Отчет за изпълнение на бюджета - тримесечен към 30.06.2023 г.

Отчет за изпълнение на бюджета, ИБСФ и чужди средства за месец 06/2023 г.

Отчет за изпълнение на бюджета, ИБСФ и чужди средства за месец 05/2023 г.

Отчет за изпълнение на бюджета, ИБСФ и чужди средства за месец 04/2023 г.

Отчет за изпълнение на бюджета - тримесечен към 31.03.2023 г.

Отчет за изпълнение на бюджета, ИБСФ и чужди средства за месец 03/2023 г.

Отчет за изпълнение на бюджета, ИБСФ и чужди средства за месец 02/2023 г.

Отчет за изпълнение на бюджета, ИБСФ и чужди средства за месец 01/2023 г.

Отчет за изпълнение на бюджета - тримесечен към 31.12.2022 г.

Отчет за изпълнение на бюджета, ИБСФ и чужди средства за месец 12/2022 г.

Отчет за изпълнение на бюджета, ИБСФ и чужди средства за месец 11/2022 г.

Отчет за изпълнение на бюджета, ИБСФ и чужди средства за месец 10/2022 г.

Отчет за изпълнение на бюджета - тримесечен към 30.09.2022 г.

Отчет за изпълнение на бюджета, ИБСФ и чужди средства за месец 09/2022 г.

Отчет за изпълнение на бюджета, ИБСФ и чужди средства за месец 08/2022 г.

Отчет за изпълнение на бюджета, ИБСФ и чужди средства за месец 07/2022 г.

Отчет за изпълнение на бюджета - тримесечен към 30.06.2022 г.

Отчет за изпълнение на бюджета, ИБСФ и чужди средства за месец 06/2022 г.

Отчет за изпълнение на бюджета, ИБСФ и чужди средства за месец 05/2022 г.

Отчет за изпълнение на бюджета, ИБСФ и чужди средства за месец 04/2022 г.

Отчет за изпълнение на бюджета - тримесечен към 31.03.2022 г.

Отчет за изпълнение на бюджета, ИБСФ и чужди средства за месец 03/2022 г.

Отчет за изпълнение на бюджета, ИБСФ и чужди средства за месец 02/2022 г.

Отчет за изпълнение на бюджета, ИБСФ и чужди средства за месец 01/2022 г.

Отчет за изпълнение на бюджета - тримесечен към 31.12.2021 г.

Отчет за изпълнение на бюджета, ИБСФ и чужди средства за месец 12/2021 г.

Отчет за изпълнение на бюджета - тримесечен към 30.09.2021 г.

Отчет за изпълнение на бюджета, ИБСФ и чужди средства за месец 11/2021 г.

Отчет за изпълнение на бюджета, ИБСФ и чужди средства за месец 10/2021 г.

Отчет за изпълнение на бюджета, ИБСФ и чужди средства за месец 09/2021 г.

Отчет за изпълнение на бюджета, ИБСФ и чужди средства за месец 08/2021 г.

Отчет за изпълнение на бюджета, ИБСФ и чужди средства за месец 07/2021 г.

Отчет за изпълнение на бюджета, ИБСФ и чужди средства за месец 06/2021 г.

Отчет за изпълнение на бюджета - тримесечен към 31.06.2021 г.

Отчет за изпълнение на бюджета, ИБСФ и чужди средства за месец 05/2021 г.

Отчет за изпълнение на бюджета, ИБСФ и чужди средства за месец 04/2021 г.

Отчет за изпълнение на бюджета - тримесечен към 31.03.2021 г.

Отчет за изпълнение на бюджета, ИБСФ и чужди средства за месец 03/2021 г.

Отчет за изпълнение на бюджета, ИБСФ и чужди средства за месец 02/2021 г.

Отчет за изпълнение на бюджета, ИБСФ и чужди средства за месец 01/2021 г.Отчет за изпълнение на бюджета, ИБСФ и чужди средства за месец 12/2020 г.


Отчет за изпълнение на бюджета, ИБСФ и чужди средства за месец 11/2020 г.

Отчет за изпълнение на бюджета, ИБСФ и чужди средства за месец 10/2020 г.

Отчет за изпълнение на бюджета, ИБСФ и чужди средства за месец 09/2020 г.

Отчет за изпълнение на бюджета, ИБСФ и чужди средства за месец 08/2020 г.

Отчет за изпълнение на бюджета, ИБСФ и чужди средства за месец 07/2020 г.

Отчет за изпълнение на бюджета, ИБСФ и чужди средства за месец 06/2020 г.

Отчет за изпълнение на бюджета, ИБСФ и чужди средства за месец 05/2020 г.

Отчет за изпълнение на бюджета, ИБСФ и чужди средства за месец 04/2020 г.

Отчет за изпълнение на бюджета, ИБСФ и чужди средства за месец 03/2020 г.

Отчет за изпълнение на бюджета, ИБСФ и чужди средства за месец 02/2020 г.

Отчет за изпълнение на бюджета, ИБСФ и чужди средства за месец 01/2020 г.


Отчет за изпълнение на бюджета, ИБСФ и чужди средства за месец 12/2019 г.

Отчет за изпълнение на бюджета, ИБСФ и чужди средства за месец 11/2019 г.

Отчет за изпълнение на бюджета, ИБСФ и чужди средства за месец 10/2019 г.

Отчет за изпълнение на бюджета, ИБСФ и чужди средства за месец 09/2019 г.

Отчет за изпълнение на бюджета, ИБСФ и чужди средства за месец 08/2019 г.

Отчет за изпълнение на бюджета, ИБСФ и чужди средства за месец 07/2019 г.

Отчет за изпълнение на бюджета, ИБСФ и чужди средства за месец 06/2019 г.

Отчет за изпълнение на бюджета, ИБСФ и чужди средства за месец 05/2019 г.

Отчет за изпълнение на бюджета, ИБСФ и чужди средства за месец 04/2019 г.

Отчет за изпълнение на бюджета, ИБСФ и чужди средства за месец 03/2019 г.

Отчет за изпълнение на бюджета, ИБСФ и чужди средства за месец 02/2019 г.

Отчет за изпълнение на бюджета, ИБСФ и чужди средства за месец 01/2019 г.Отчет за изпълнение на бюджета, ИБСФ и чужди средства за месец 12/2018 г.

Отчет за изпълнение на бюджета, ИБСФ и чужди средства за месец 11/2018 г.

Отчет за изпълнение на бюджета, ИБСФ и чужди средства за месец 10/2018 г.

Отчет за изпълнение на бюджета, ИБСФ и чужди средства за месец 09/2018 г.

Отчет за изпълнение на бюджета, ИБСФ и чужди средства за месец 08/2018 г.

Отчет за изпълнение на бюджета, ИБСФ и чужди средства за месец 07/2018 г.

Отчет за изпълнение на бюджета, ИБСФ и чужди средства за месец 06/2018 г.

Отчет за изпълнение на бюджета, ИБСФ и чужди средства за месец 05/2018 г.

Отчет за изпълнение на бюджета, ИБСФ и чужди средства за месец 04/2018 г.

Отчет за изпълнение на бюджета, ИБСФ и чужди средства за месец 03/2018 г.

Отчет за изпълнение на бюджета, ИБСФ и чужди средства за месец 02/2018 г.

Отчет за изпълнение на бюджета, ИБСФ и чужди средства за месец 01/2018 г.


Отчет за изпълнение на бюджета, ИБСФ и чужди средства за месец 12/2017 г.

Отчет за изпълнение на бюджета, ИБСФ и чужди средства за месец 11/2017 г.

Отчет за изпълнение на бюджета, ИБСФ и чужди средства за месец 10/2017 г.

Отчет за изпълнение на бюджета, ИБСФ и чужди средства за месец 09/2017 г.

Отчет за изпълнение на бюджета, ИБСФ и чужди средства за месец 08/2017 г.

Отчет за изпълнение на бюджета, ИБСФ и чужди средства за месец 07/2017 г.

Отчет за изпълнение на бюджета, ИБСФ и чужди средства за месец 06/2017 г.

Отчет за изпълнение на бюджета, ИБСФ и чужди средства за месец 05/2017 г.

Отчет за изпълнение на бюджета, ИБСФ и чужди средства за месец 04/2017 г.

Отчет за изпълнение на бюджета, ИБСФ и чужди средства за месец 03/2017 г.

Отчет за изпълнение на бюджета, ИБСФ и чужди средства за месец 02/2017 г.

Отчет за изпълнение на бюджета, ИБСФ и чужди средства за месец 01/2017 г.


(публикувано на 20.09.2023 г.)

СПРАВКА за приходите по бюджета на Община Попово за 2023 г.

СПРАВКА за разходите по функции, групи, дейности и параграфи по бюджета на Община Попово за 2023 г.

ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА на Община Попово за 2023 г.


(публикувано на 26.02.2024 г.)

СПРАВКА за приходите по бюджета на Община Попово за 2024 г.

СПРАВКА за разходите по функции, групи, дейности и параграфи по бюджета на Община Попово за 2024 г.

ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА на Община Попово за 2024 г.

placeholder