1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Работно време

PDFПечатЕ-поща

Работно време на общинската администрация:

от 08.00 до 12.00 часа
от 13.00 до 17.00 часа

Работно време на общинската администрация с граждани:

от 08.00 до 11.30 часа от 13.00 до 16.30 часа

ОБЩИНСКА КАСА:

от 08.00 до 12.00 часа

от 13.00 до 16.30 часа

СЛУЖБА "ГРАО":

от 08.00 до 12.00 часа

от 13.00 до 16.30 часа

Служба "ГРАО" издава смъртни актове и през почивни и празнични дни от 08.00 до 16.00 часа (звънец на централен вход на административната сграда на общината)


ПРИЕМНИ ДНИ НА КМЕТА С ГРАЖДАНИ:

понеделник (от 14.00 до 16.00 часаили до приключване на желаещите за прием)

Организира се при постъпили 8 или над 8 заявления на граждани и според текущите служебни ангажименти на кмета!

ОБРАЗЕЦ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМ ПРИ КМЕТА НА ОБЩИНА ПОПОВО

(Предава се собственоръчно в центъра за административно обслужване на населението)

ПРИЕМНИ ДНИ НА ЗАМ.-КМЕТОВЕТЕ И НА СЕКРЕТАРЯ НА ОБЩИНАТА С ГРАЖДАНИ:

Всеки работен ден от 08.30 до 16.00 часа, в зависимост от текущите им служебни ангажименти.

placeholder