1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer>

Електронни административни услуги с Универсален електронен подпис (УЕП)

PDFПечатЕ-пощаПроект “Община Попово – модерна администрация в услуга на гражданите и бизнеса”
Договор №A-09-31-32-C/12.06.2009 г.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския Социален фонд

Тук можете да подадете on-line искане и документи, използвайки Универсален електронен подпис, за получаване на електронни административни услуги от Община Попово, със седалище и адрес на управление: 7800 гр.Попово, ул. "Ал.Стамболийски" №1.

Какво Ви е необходимо?

 • Сертификат за Универсален електронен подпис, издаден от лицензираните доставчици на удостоверителни услуги;
 • Препоръчително е да използвате браузър Internet Explorer версия 7.0 и нагоре;
 • Задължително трябва да разполагате с интсталирана Java на Вашият компютър! В случай,че нямате интсталирана Java, може да изтеглите и инсталирате програмата от тук.

Какво трябва да направите?

 • Необходимо е еднократно да се регистрирате за използване на е-услугите;
 • Да попълните избраната електронна форма(бланка) за съответната е-услуга. Информация за предоставяните е-услуги от Община Попово може да намерите тук;
 • В случай, че се изисква заплащане, да заплатите съответната сума за извършването на избраната от Вас е-услуга и да прикачите към електронната форма на услугата сканирано платежното нареждане. Плащането се извършва по банков път, като банковите сметки и кодовете за плащане на всяка е-услуга са посочени тук;
 • Да изпратите електронната форма;
 • Да подпишете електронната форма.

Как да се регистрирате?

 • При първоначална регистрация, на e-mail адреса Ви, свързан със сертификата за УЕП или конкретно посочен друг e-mail, ще получите съобщение да потвърдите желанието си за регистрация;
 • Общинска администрация ще извърши проверка за валидността на попълнените данни и сертификата Ви. След одобрение ще получите на e-mail адреса си съобщение за одобрение;
 • При последващо влизане на нашият сайт за предоставяне на електронни административни услуги, системата ще Ви разпознава автоматично, чрез Вашия вече регистриран Универсален електронен подпис (УЕП).

Какво получавате?

 • При коректно попълнена, изпратена и подписана електронна форма с УЕП, Вие ще получите Входящ номер и дата на регистрация на Вашата преписка;
 • Достъп до всички подадени документи с Вашия сертификат за УЕП;
 • Възможност да проследите състоянието на всеки подаден от Вас документ в Община Попово.

За да приемем за обработка Вашите документи, те трябва да отговарят на следните условия:

 • Електронната форма на конкретната е-услуга да е коректно попълнена с всички изискуеми реквизити(полета);
 • Документите, които ще прилагате да са текст или електронна таблица във формат за Microsoft Office или PDF, както и изображения във формат JPEG/JPG;
 • В документите да е посочен валиден електронен адрес и телефон за кореспонденция;
 • Документите да са подписани с валиден Универсален електронен подпис;
 • Документите да не съдържат криптиран текст;
 • Документите да съдържат текст, изцяло написан на кирилица;
 • Файлът/файловете, който/които прилагате към електронната форма да не е/са заразен/и с вируси.

За контакти:

 • тел.  0608/40235 - Деловодство - Община Попово
 • e-mail: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

Орган, осъществяващ контрол върху дейността на общината, свързана с електронни административни услуги: Кмет на Община Попово

За подаване на предложения, сигнали и жалби: http://www.popovo.bg/bg/uslugi/signali-jalbi-menu.html

Ред за обжалване: съгласно разпоредбите на АПК пред съответния Административен съд

Доброволно предоставените от потребителите на този сайт данни са лични по смисъла на Закона за защита на личните данни и като такива попадат под специален режим на защита. Личните данни се използват само за целите, за които са предоставени и се обработват и съхраняват от Община Попово при строго спазване разпоредбите на закона.

Ползването на сайта и регистрацията в него е доброволна.

Кратко ръководство за цялостният процес на заявяването на електронни административни услуги може да свалите/прочетете тук:Достъп до електронните административни услуги...


placeholder