1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Декларации по ЗПКОНПИ - 2022 г.

PDFПечатЕ-поща

РЕГИСТЪР на декларации по чл. 35 от Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ) подадени през 2022 г.

№ по ред Име и фамилия Длъжност Декл.
чл. 35,
ал. 1, т. 1
Декл.
чл. 35,
ал. 1, т. 2
Декл.
чл. 35,
ал. 1, т. 3
Декл.
чл. 35,
ал. 1, т. 4
1 Илиян Илиев треньор Изтегли


2 Кларита Янчева инспектор Изтегли Изтегли

3 Иван Ангелов младши експерт Изтегли Изтегли

4 Сибел  Ибрямова младши експерт Изтегли Изтегли

5 Ивелина  Нотева стажант одитор Изтегли Изтегли

6 Михаела Михова инспектор Изтегли Изтегли

7 Марияна Тачева инспектор Изтегли Изтегли

8 Севдалина Нейкова младши експерт Изтегли Изтегли

9 Илиян Неделчев ръководител звено Изтегли Изтегли

10 Мила Терзиева старши експерт Изтегли Изтегли

11 Зорница Милушева главен експерт
Изтегли

12 Милена Михалева Медицински работник
Изтегли

13 Полина Стефанова старши експерт
Изтегли

14 Димитър Минчев старши експерт
Изтегли


placeholder