1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Социални дейности и здраве

PDFПечатЕ-поща

НОВО: от февруари 2014 г. стартира предоставянето на нова социална услуга „Център за настаняване от семеен тип” за лица с умствена изостаналост! Повече информация може да прочетете тук.

На територията на бившия Керамичен техникум в града функционира Дом за деца лишени от родителска грижа (ДДЛРГ) с адрес: Попово - 7800, ул."Керамик" № 4, тел. 0608 / 46087, 44237. Директор: Хасан Хасан.

 Новата сграда на Центъра за социална рехабилитация и интеграция, намираща се в централната част на града, недалеч от РПУ-Попово.
Адрес: гр. Попово, ул. "Михаил Маджаров" - 1, тел. 0608 / 40273 и 0608 / 40224 - Адалет Джемалова Исмаилова (управител). 

 


Дейности:

1. Двигателна рехабилитация;
2. Психологична рехабилитация;
3. Трудотерапия;
4. Социална рехабилитация и интеграция; 
5. Работа с роднини.
Центърът работи с деца и възрастни, при които е налице нуждата от извършване на посочените дейности.

Звено "Дом за възрастни с умствена изостаналост и Защитени жилища" в село Медовина, община Попово.
Адрес: село Медовина, общ. Попово, обл. Търговище, ул. "Христо Христов" - 3, пощенски код 7863 - Ивета Кънева (директор).
Телефони за контакти: 06033/ 220 - директор; 221 - счетоводство; 223 - мед. персонал ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА "МБАЛ-ПОПОВО" ЕООД

ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА "ХОСПИС ПОПОВО" ЕООД

ПОЛЕЗНА И БОГАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЛЕКАРИ, СТОМАТОЛОЗИ, ЛАБОРАТОРИИ И ДР. ОТ САЙТА НА РЗОК-ТЪРГОВИЩЕ

ОБЩОПРАКТИКУВАЩИ ЛЕКАРИ, оказващи първична извънболнична мед. помощ на територията на Община Попово (работещи по договор с РЗОК)

ЛЕКАРИ, оказващи специализирана извънболнична мед. помощ на територията на Община Попово (работещи по договор с РЗОК)

МЕДИЦИНСКИ ЛАБОРАТОРИИ на територията на Община Попово (работещи по договор с РЗОК)СТОМАТОЛОЗИ, РАБОТЕЩИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПОПОВО:

д-р Цветелина Лазарова (без специалност), приема на ул. “Ал. Стамболийски” – 3, тел. 0889 216711 . Обслужва и с. Крепча.
д-р Йордан Йорданов (поливалентна стоматология), приема на ул. “Райко Даскалов” – 6, тел. 0887 601008 . Обслужва и с. Зараево.
д-р Цветан Деков (поливалентна стоматология), приема на ул. “Кирил и Методий” – 4, тел. 0887 545583 и 0608 / 47897. Обслужва с. Кардам, с. Светлен и с. Ломци.
д-р Иваничка Георгиева (поливалентна стоматология), приема на ул. “Тракия” – 24, тел. 0889 342846 и тел. 0608 / 43244. Обслужва и с. Водица.
д-р Ивайло Дончев (без специалност), приема в с. Славяново, тел.  0884 409438
д-р Веселина Георгиева (детска стоматология), приема на ул. “Панайот Волов” – 14, тел. 0608 43439
д-р Иванка Трифонова (поливалентна стоматология), приема на ул. “М. Маджаров” – 27, тел. 0887 286353 и 0608 / 44074
д-р Светомир Шиваров (без специалност), приема на бул. “България” – 103, тел. 0899 882452
д-р Златка Шиварова (поливалентна стоматология), приема на бул. “България” – 103, тел. 0887 482686
д-р Ивелина Стефанова (без специалност), приема на ул. “29-ти юни” – 1, ет. 1, ап. 1, тел. 0889 871119
д-р Николай Колев (без специалност), приема на ул. “29-ти юни” – 1, ет. 1, ап. 1, тел. 0889 871119
д-р Пелагия Спасова (без специалност), приема на ул. “Ал. Константинов” – 4, тел. 0888 438929 и тел. 0608 / 46006. Обслужва и гр. Опака. 

Рентгенова лаборатория за стоматологични снимки (не работи с НЗОК!) , гр. Търговище, ул. “Братя Миладинови” – 31, вх А, офис 9, тел. 0601 / 64605, раб. време: понеделник-петък от 08.00 до 18.00 часа и събота от 08.00 до 14.00 часа

placeholder