1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

GDPR политика за защита на личните данни

PDFПечатЕ-поща

ОБЩИНА ПОПОВО,  ЕИК по БУЛСТАТ 000875856, в качеството си публичен орган е администратор на личните данни на лицата, на които обработва личните данни при осъществяване на своите функции.

Като администратор на лични данни, община Попово прилага принципите за обработване на лични данни и чрез настоящото Съобщение за поверителност Ви предоставяме информация относно начина, по който използваме вашите данни и осигуряваме тяхната защита и сигурност.

Актуализираме нашето съобщение за поверителност, за да отразим промените, които сме направили като част от нашия постоянен ангажимент да бъдем прозрачни.

Предприехме тези промени, за да отговорим на новите стандарти, въведени от Общия регламент за защита на данните (GDPR), в сила от 25.05.2018г.

С настоящото съобщение за поверителност Ви информираме как ние от администрацията на община Попово събираме, съхраняваме и обработваме Вашата лична информация и какви са вашите информационни права.

Вашите права ще бъдат различни, тъй като ние изпълняваме широк кръг публични, административни и обществени функции. Затова ще намерите връзки към допълнителни съобщения, за да разберете как се използва Вашата информация и как да упражните Вашите права.

GDPR политика за защита на личните данни в Община Попово


11.-GDPR_Вътрешни_правила_за_защита_на_личните_данни.pdf

13.1. – Съобщение_за_поверителност__Общински_съветници.pdf

13.2. – Съобщение_за_поверителност__Служители_трети_лица.pdf

13.3. – Съобщение_за_поверителност__Кандидати_за_работа.pdf

13.4. – Съобщение_за_поверителност_Жалби_сигнали_предложения.pdf

13.5. – Съобщение_за_поверителност_Видеонаблюдение.pdf

13.6. – Съобщениe_за_поверителност_Пропускателен режим.pdf

13.7. – Съобщение_за_поверителност_Законови_основания.pdf

15.1_GDPR_процедура_за_действие_при_нарушаване_на_сигурността_на_личните_данни.pdf

16.1_GDPR_процедура_за_упражнява_на_права_на_субектите_на_данни.pdf

16.2_GDPR_искане_за_упражняване_на_права.pdf

17.1_GDPR_политика_за_съхранение_на_лични_данни.pdf

19.1.GDPR_Декларация_примерна_за_съгласие_за_обработка_на_лични_данни_16г-18г-примерно.pdf

19.1_GDPR_Декларация_за_съгласие_за_обработка_на_лични_данни-образец.pdf

19.2_GDPR_Декларация_за_оттегляне_на_съгласие_за_обработка_на_лични_данни-образец.pdf

placeholder