1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ISO 9001:2015

PDFПечатЕ-поща

Стандартът ISO 9001:2015 изисква да се планира, разработи, внедри и поддържа и постоянно да се подобрява документирана система, която включва:

* управление на документи и данни, политика и цели по качеството, отговорности и комуникации;

* управление на ресурсите (компетентен персонал, определена и поддържана инфраструктура и управлявана работна среда);

* осигуровки за качество по етапите на възпроизводствения процес (планиране на продукт, комуникации с клиента, проектиране и разработване, закупуване, “производство” и процеси след производството);

* събиране и анализ на данни, наблюдение и измерване на процеси и продукти;

* вътрешни одити, коригиращи и превантивни действия, прегледи от ръководство;

Външната полза от ISO 9001:2015 е в повишеното доверие на клиента. Сертификатът по ISO 9001 не е само за престиж, той показва на клиента, че срещу него стои стабилен партньор, който работи по ясни правила и защитава неговия интерес. Притежаването на сертификат по ISO 9001:2015 често е изискване в търгове и обществени поръчки.

Вътрешната полза за организацията, внедрила ISO 9001:2015 е в това, че системата налага строг организационен ред, изяснява кой, какво, къде и как извършва във фирмата, и всичко това се описва в процедури и инструкции. Това гарантира недопускане грешки от организационен характер.

Ръководството на Община Попово, официално декларира своята ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВОТО, която е огласена, разбрана, прилагана и поддържана на всички равнища в Организацията и е неразделна част от цялостната ПОЛИТИКА ЗА РАЗВИТИЕ на Община Попово.

СЕРТИФИКАТ на Община Попово - ISO 9001:2015

Certificate of registration - ISO 9001:2015


placeholder