1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Отчети на администрацията

PDFПечатЕ-поща

ГОДИШЕН ОТЧЕТ за изпълнението на програмите за енергийна ефективност съгласно чл. 12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефективност съгласно чл. 63 от ЗЕЕ за 2016 г.


ОТЧЕТ на кмета на община Попово, относно Плана за реализация на Стратегията за модернизация на държавната администрация - 2006 г.

ДОКЛАД на кмета на община Попово, изнесен на тържествената сесия на Общинския съвет - 10.06.2007 г. (6 страници)

ОТЧЕТ на кмета на община Попово за 2008 г. (4 страници)

ОТЧЕТ на кмета на община Попово за 2009 г. (3 страници)

ОТЧЕТ за изпълнение на програмата за управление на дейностите по отпадъците в Община Попово за 2010 г. (4 страници)

ОТЧЕТ от направено проучване относно качеството на предоставяните административни услуги в Община Попово (от 07.07.2010 г.)

ДОКЛАД за наблюдението на изпълнението на общински план за развитие на Община Попово за периода 2007-2013 г. към 31.12.2011 г.

ОТЧЕТ за дейностите на Община Попово, предприети през 2010 г. по изпълнение на общинската програма за опазване на околната среда (5 страници)

Междинна оценка на изпълнението на Общинския план за развитие 2007-2013 г.

ОТЧЕТ за дейностите, предприети от Община Попово за 2011 г. по изпълнение на ОП за опазване на околната среда (5 страници)

ОТЧЕТ за изпълнение на програмата за управление на дейностите по отпадъците в Община Попово за 2012 г. (5 страници)

ОТЧЕТ за изпълнение на програмата за управление на дейностите по отпадъците в Община Попово за 2011 г. (4 страници)

ОТЧЕТ от направено текущо проучване, относно качеството на предоставяните административни услуги в Община Попово за 2012 г.

placeholder