1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Проекти в процес на изпълнение

Филтриране по заглавие 

Показване на № 

Заглавие на статията Посещения
1 Подобряване на енергийната ефективност на 3 жилищни сгради в гр. Попово 542
2 Подобряване на административния капацитет на Община Попово с цел реализация на проекти по приоритетна ос 2 на ОП "Региони в растеж 2014-2020" за подкрепа на енергийната ефективност в гр. Попово. 1019
3 "Подобряване на образователната инфраструктура на Професионална гимназия по селско стопанство "Никола Пушкаров" гр. Попово" Договор БФП № BG16RFOP001-3.002-0037-C01 по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа 1642
4 Подобряване на енергийната ефективност на 11 броя жилищни сгради в гр. Попово” Договор БФП № BG16RFOP001-2.001-0151-C02 по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони.“, финанс 1696
5 Подобряване на енергийната ефективност на 8 броя жилищни сгради в гр. Попово” по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони.“, финансиран от оперативна програма „Региони в раст 1561
6 Подобряване на енергийната ефективност на обществените сгради в гр. Попово; по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони.“, финансиран от оперативна програма „Региони в растеж 1756
7 Подобряване на енергийната ефективност на 3 броя жилищни сгради в гр. Попово” по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони.“, финансиран от оперативна програма „Региони в раст 1458
8 Обновяване на публичната инфраструктура чрез повишаване енергийната ефективност на обществени сгради, предоставящи административни и културни услуги за устойчиво развитие на гр. Попово" по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RF 1695

placeholder