1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Транспорт

PDFПечатЕ-поща

Община Попово е с благоприятно географско разположение спрямо главните инфраструктурни коридори на страната. Това е един положителен фактор, който оказва влияние върху икономическото й развитие.

Община Попово се намира в средата на един триъгълник, затворен от главните пътища Е-85 /Велико Търново - Русе/, Е-70 /Варна - Шумен – Русе/ и Е-71 /Велико Търново - Търговище – Шумен - Варна/, които са елементи на Европейската пътна мрежа.

Чрез тях се осигурява достъп до граничния контролно-пропускателен пункт в Русе /97 км/ и оттам към Северна, Средна и Източна Европа по река Дунав, с шосейна пътна и железопътна връзка.

През територията на общината преминава централната железопътна линия София - Варна. Железопътната гара по тази железопътна линия се намира южно от Попово (по пътя за град Търговище), като за предвижването на пътниците до нея има осигурен автобусен транспорт, потеглящ от автогарата на града.

Пътищата, обслужващи населените места в общината са от ІІ-ри, ІІІ-ти и ІV-ти клас. Общата им дължина от 307.6 км е разпределена по категории, както следва:

- ІІ-ри клас – 34.9 км;
- ІІІ –ти клас – 95.1 км;
- ІV-ти клас
163 км.

Превозването на пътниците до близките населени места на общината и извън нея се извършва основно от фирма "Метеор" АД и други по-малки частни превозвачи, а местната автогара се намира в централната част на града.

Финансирането на ремонтите и поддръжката на второ и третокласните пътища се извършва основно по програмата “Пътна мрежа” от фонд, който се попълва от акцизите върху горивата и пътните такси. Поддържането на четвъртокласната пътна мрежа се извършва със средства от общинския бюджет и по спечелени от общината проекти. Средствата от републиканския и общинския бюджет стигат само за текущо поддържане на пътната мрежа.

Телефони за информация:

Автогара: 0608/ 4-20-90; Виж зимното разписание за 2012-2013 г. (в сила от 09.12.2012 г.)

ЖП гара Попово: 0882 / 284 868; Виж зимното разписание за 2012-2013 г. (в сила от 09.12.2012 г.)

Администраторът на този сайт не отговаря за настъпилите текущи промени в посочените разписания. За по-голяма сигурност, пътуващите трябва да си направят съответната справка за актуалните часове на потегляне на техния транспорт!

placeholder