1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Плащане на данъци към Община Попово през виртуален ПОС терминал

PDFПечатЕ-поща

Понеделник, 30 Октомври 2023г.

Данъците към Община Попово вече могат да се плащат през сайта на общината чрез електронната услуга „Проверка на задължения за местни данъци и такси - електронно данъчно досие“ посредством Виртуален ПОС терминал.


ПОКАНА за провеждане на публична дискусия относно социалните услуги

PDFПечатЕ-поща

Неделя, 15 Октомври 2023г.

Община Попово кани местната общност на публична дискусия и обсъждане на социалните услуги на общинско ниво, включени  в Предложението за Национална карта на социалните услуги.

Покана за публично обсъждане на Проекта на Бюджет 2023 г. на Община Попово

PDFПечатЕ-поща

Сряда, 16 Август 2023г.

На основание Закона за публичните финанси и Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Попово, се организира публично обсъждане на Проекта на Бюджет 2023 г. на Община Попово.


Покана за публично обсъждане на Отчета за изпълнение на Бюджет 2022 г. на Община Попово

PDFПечатЕ-поща

Четвъртък, 29 Юни 2023г.

На основание Закона за публичните финанси и Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Попово, Председателят на Общински съвет Попово организира публично обсъждане на Отчета за изпълнение на Бюджет 2022 г. на Община Попово.

Празнично слово на Кмета на община Попово – д-р Людмил Веселинов

PDFПечатЕ-поща

Събота, 10 Юни 2023г.

Уважаеми общински съветници,

Уважаеми представители на Общинска администрация,

Уважаеми кметове и кметски наместници,

Скъпи съграждани и гости на Попово...
Страница 1 от 75

placeholder