1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Основни резултати от Преброяването на населението по интернет

По данни от Националният статистически институт, до 9 февруари 2011 г.,  предпочелите електронната преброителна карта са 3 100 023, което представлява 41.2% от общото население на страната.

В община Попово общо преброилите се лица са 8269, от които 3963 мъже и 4306 жени. Преброените жилища в общината са 3080, а регистрираните домакинства са 3233.

 

Преброените лица живеят в 1 143 863 жилища и се разпределят в 1 209 195 домакинства. Средно в едно жилище живеят 2.7 души, а едно домакинство се състои средно от 2.6 лица. Жените са 52.4% от преброените, а мъжете – 47.6%.

Най-много преброени са във възрастовата група 30-39 години – 17%, следват 40-49 години – почти 16%.

 

91% от преброените живеят в градовете, а 9% са в селата.

По области най-голяма беше активността в София-столица – 68.7% от населението. Следват Варна – 54.3%, Габрово – 43.3%, Русе и Перник – 42.2%, Бургас – 42% и др.

В 12 общини в страната електронно се преброиха над 50% от хората. Това са Столична община, Варна, Бургас, Пловдив, Благоевград, Божурище, Русе, Стара Загора, Добрич, Габрово, Враца, Велико Търново. Между 20 и 50% е преброеното население в 124 общини. Само в 41 общини преброените са под 10%.

 

Сравнително равномерно се разпределяше активността на е-преброяването през изминалите 9 дни. През първия ден се преброиха около 370 000 души, през следващите дни се преброяваха средно по 300 000 дневно. В последния ден на електронното преброяване се преброиха над 555 000 души, като около 300 000 от тях са се преброили във вечерните часове от 18.00 до 24.00 ч.

На националния телефон 0700 16 310 в Подпомагащия център – Варна са приети 20668 телефонни обаждания, отговорено е на 17137 имейла и на 675 гласови съобщения.

 

 

 

placeholder