1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Покана за пресконференция на тема приключил ВиК проект

PDFПечатЕ-поща

На 20.07.2012 г. от 10.00 часа в конферентната зала на Общински съвет-Попово на ул. „Ал. Стамболийски” № 1 (административната сграда на Община Попово), ще се проведе пресконференция за приключване на проект: “Подобряване на В и К мрежата в гр. Попово”.

По проекта се извърши рехабилитация на част от ВиК мрежите в гр. Попово, както следва:

- Подмяна на амортизирани и изграждане на нови приоритетни водопроводи – общо ок. 16,5 км;

- Подмяна на канализационни колектори с недостатъчен капацитет и изграждане на – общо ок. 6,5 км;

Население, обслужвано от нови или подменени водопроводи, е.ж.: ок. 5000 души;

Население, обслужвано от подменени колектори с по-голям капацитет или такива, необходими за прехвърляне на отпадните води към ПСОВ, е.ж.: ок. 1500 души;

Население, обслужвано от нова канализация, е.ж.: ок. 2000 души;

Обща стойност на проекта - 8 180 000 лв.:

- Кохезионен фонд - 5 860 000 лв.

- Национално съфинансиране - 1 460 000  лв.

- Община Попово - 850 000 лв.

Проектът “Подобряване на В и К мрежата на град Попово” е финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007–2013 г.” със средства на Кохезионния фонд – 80 %, и национално съфинансиране от държавния бюджет – 20 % Община Попово кани всички желаещи да присъстват на пресконференцията за приключване на проекта.

Община Попово кани всички желаещи да присъстват на пресконференцията за приключване на проекта. Телефони за контакти: 0608 / 40-247 и 0608 / 40-231; факс: 0608 / 40-024.

placeholder