1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Информация за собствениците на имоти и лицата, с право на строеж в чужд имот

PDFПечатЕ-поща

Дирекция „Местни данъци и такси“ при Община Попово информира собствениците на имоти и лицата, с право на строеж в чужд имот, че за новопостроени сгради, подлежащи на въвеждане в експлоатация по Закона за устройство на територията и завършени в груб строеж към 31.12.2019 г., които не са въведени в експлоатация или за които не е издадено разрешение за ползване, е необходимо да подадат декларация по чл.14, ал.2 от Закона за местните данъци и такси до 29.02.2020 г.

В случай на неподаване на декларацията в срок, данъчно задължените лица ще бъдат санкционирани в съответствие със ЗМДТ.


placeholder