1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

17.08.2016 г. - ИНП: 00012-2016-0028 - Преустройство на помещение общинска собственост за обредни дейности с. Осиково

PDFПечатЕ-поща

Дата на създаване: 17.08.2016 г.
Дата на публикуване: 17.08.2016 г.
Уникален номер в Регистъра на АОП: 00012-2016-0028
Идентификационен номер на преписка: 00012-2016-0028

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП, за избор на изпълнител, с предмет:

„Преустройство на помещение общинска собственост за обредни дейности с. Осиково"


РЕШЕНИЕ
(публикуван на: 17.08.2016 г. 15:57 ч.)
Сериен номер на удостоверението за време: 876876876 ОБЯВЛЕНИЕ
(публикуван на: 17.08.2016 г. 15:57 ч.)

ДОКУМЕНТАЦИЯ
(публикуван на: 17.08.2016 г. 15:57 ч.)

Сериен номер на удостоверението за време: 876876876
ПРОТОКОЛ 1
(публикуван на: 04.10.2016 г. 15:05 ч.)

Сериен номер на удостоверението за време: 876876876
СЪОБЩЕНИЕ
(публикуван на: 11.10.2016 г. 16:28 ч.)

Сериен номер на удостоверението за време: 876876876
РАЗЯСНЕНИЕ
(публикуван на: 20.10.2016 г. 23:36 ч.)

Сериен номер на удостоверението за време: 876876876
ДОКЛАД
(публикуван на: 19.10.2016 г. 21:35 ч.)

Сериен номер на удостоверението за време: 876876876
ПРОТОКОЛИ
(публикуван на: 19.10.2016 г. 21:35 ч.)

Сериен номер на удостоверението за време: 876876876
РЕШЕНИЕ за класиране
(публикуван на: 19.10.2016 г. 21:35 ч.)

Сериен номер на удостоверението за време: 876876876
ДОГОВОР
(публикуван на: 09.11.2016 г. 16:38 ч.)

======================================================================================================


placeholder