1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

14.09.2016 г. - ИНП: 00012-2016-0029 - “Предоставяне на услуги на Община Попово по предварително третиране на смесени битови отпадъци, включващи сортиране и предаване за оползотворяване на отпадъци, генерирани на територията на Община Попово, преди тяхнот

PDFПечатЕ-поща

Дата на създаване: 14.09.2016 г.
Дата на публикуване: 14.09.2016 г.
Уникален номер в Регистъра на АОП: 00012-2016-0029
Идентификационен номер на преписка: 00012-2016-0029

Пряко договаряне за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП, за избор на изпълнител, с предмет:

“Предоставяне на услуги на Община Попово по предварително третиране на смесени битови отпадъци, включващи сортиране и предаване за оползотворяване на отпадъци, генерирани на територията на Община Попово, преди тяхното депониране”


РЕШЕНИЕ
(публикуван на: 14.09.2016 г. 16:30 ч.)

ПОКАНА
(публикуван на: 14.09.2016 г. 16:30 ч.)


ДОКЛАД
(публикуван на: 14.10.2016 г. 15:58 ч.)


РЕШЕНИЕ за прекратяване
(публикуван на: 27.10.2016 г. 16:50 ч.)

======================================================================================================


placeholder