1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

13.09.2017 г. - ИНП: 00012-2017-0021 - Снегопочистване и зимно поддържане на пътища и улична пътна мрежа в община Попово” – сезон 2017/2018 година, по 4 (четири) обособени позиции

PDFПечатЕ-поща

Дата на създаване: 13.09.2017 г.
Дата на публикуване: 13.09.2017 г.
Уникален номер в Регистъра на АОП: 00012-2017-0021
Идентификационен номер на преписка: 00012-2017-0021

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет:

„Снегопочистване и зимно поддържане на пътища и улична пътна мрежа в община Попово” – сезон 2017/2018 година, по 4 (четири) обособени позиции:

Обособена позиция № 1. „Снегопочистване и зимно поддържане на общинска пътна мрежа в община Попово”.

Обособена позиция № 2. „Снегопочистване и зимно поддържане на улична мрежа на гр. Попово, кв. Невски и кв. Сеячи”;

Обособена позиция № 3. „Снегопочистване и зимно поддържане на улична мрежа на кметствата в община Попово”

Обособена позиция № 4: „Снегопочистване и зимно поддържане на Републикански пътища в границите на град Попово”“


РЕШЕНИЕ
(публикуван на: 13.09.2017 г. 16:46 ч.)

ОБЯВЛЕНИЕ
(публикуван на: 13.09.2017 г. 16:47 ч.)


ДОКУМЕНТАЦИЯ
(публикуван на: 13.09.2017 г. 16:47 ч.)


ПРОТОКОЛ 1
(публикуван на: 20.10.2017 г. 18:06 ч.)


СЪОБЩЕНИЕ
(публикуван на: 30.10.2017 г. 18:25 ч.)


ПРОТОКОЛИ
(публикуван на: 08.11.2017 г. 16:36 ч.)


ДОКЛАД
(публикуван на: 08.11.2017 г. 16:36 ч.)


РЕШЕНИЕ за класиране
(публикуван на: 08.11.2017 г. 16:37 ч.)


ОБЯВЛЕНИЕ за възложена поръчка
(публикуван на: 22.12.2017 г. 15:07 ч.)


ДОГОВОРИ
(публикуван на: 22.12.2017 г. 15:07 ч.)


ОБЯВЛЕНИЕ за приключване на договор ОП 1
(публикуван на: 20.04.2018 г. 11:50 ч.)


ОБЯВЛЕНИЕ за приключване на договор ОП 2
(публикуван на: 20.04.2018 г. 11:50 ч.)


ОБЯВЛЕНИЕ за приключване на договор ОП 3
(публикуван на: 20.04.2018 г. 13:07 ч.)


ОБЯВЛЕНИЕ за приключване на договор ОП 4
(публикуван на: 20.04.2018 г. 13:07 ч.)

======================================================================================================


placeholder