1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

21.09.2018 г. - ИНП: 00012-2018-0010 - Снегопочистване и зимно поддържане на пътища и улична пътна мрежа в община Попово” – сезон 2018/2020 година, по 4 (четири) обособени позиции

PDFПечатЕ-поща

Дата на създаване: 21.09.2018 г.
Дата на публикуване: 21.09.2018 г.
Уникален номер в Регистъра на АОП: 00012-2018-0010
Идентификационен номер на преписка: 00012-2018-0010

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет:

„Снегопочистване и зимно поддържане на пътища и улична пътна мрежа в община Попово” – сезон 2018/2020 година, по 4 (четири) обособени позиции:

Обособена позиция № 1. „Снегопочистване и зимно поддържане на общинска пътна мрежа в община Попово”.

Обособена позиция № 2. „Снегопочистване и зимно поддържане на улична мрежа на гр. Попово, кв. Невски и кв. Сеячи”;

Обособена позиция № 3. „Снегопочистване и зимно поддържане на улична мрежа на кметствата в община Попово”

Обособена позиция № 4: „Снегопочистване и зимно поддържане на Републикански пътища в границите на град Попово”“


РЕШЕНИЕ
(публикуван на: 21.09.2018 г. 16:21 ч.)

ОБЯВЛЕНИЕ
(публикуван на: 21.09.2018 г. 16:21 ч.)


ДОКУМЕНТАЦИЯ
(публикуван на: 21.09.2018 г. 16:21 ч.)


СЪОБЩЕНИЕ
(публикуван на: 30.10.2018 г. 17:00 ч.)


ПРОТОКОЛИ
(публикуван на: 06.11.2018 г. 16:51 ч.)


ДОКЛАД
(публикуван на: 06.11.2018 г. 16:51 ч.)


РЕШЕНИЕ за класиране
(публикуван на: 06.11.2018 г. 16:51 ч.)


ОБЯВЛЕНИЕ за възложена поръчка
(публикуван на: 04.12.2018 г. 17:31 ч.)


ДОГОВОРИ
(публикуван на: 04.12.2018 г. 17:31 ч.)


ОБЯВЛЕНИЕ за приключване на договор по ОП1
(публикуван на: 11.06.2020 г. 16:59 ч.)


ОБЯВЛЕНИЕ за приключване на договор ОП 2, 3 и 4
(публикуван на: 30.07.2020 г. 17:03 ч.)

======================================================================================================


placeholder